Idiomas:
 
 
 


bannervbisogno6

Avís de privacitat

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de setembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reial Decret de Desenvolupament 1720/2007 de 21 s’exposa;

Que el responsable del tractament de les dades és:
Gremio D € ™ Hostelería de Sitges (en endavant GHS) amb domicili social al Centre Comercial “Oasis”, local-73 08870 Sitges (Barcelona), que ha inscrit degudament els seus fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, com es pot consultar a la web www.agpd.es

Que l’usuari del “Site” de GHS queda informat:
en relació amb les dades de caràcter personal facilitades en els formularis de sol.licitud de la web que aquests compleixen estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i informa l’usuari que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al tractament automatitzat de les mateixes i així poder atendre la seva sol.licitud d’informació o del servei.

Finalitat de les dades:
GHS recull determinades dades personals que són introduïdes pels usuaris de la web lliurement en uns formularis, amb la finalitat de poder donar resposta a les seves sol·licituds d’informació.
En tots els casos, les dades recollides i tractades pel GHS són únicament les bàsiques i necessàries per a la finalitat assenyalada anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades:
Per accedir al lloc web de GHS, no és necessari aportar cap dada. No obstant això, per realitzar les diferents sol· licituds d’informació és necessari que l’usuari aporti dades de caràcter personal en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en què figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats no es pot enviar el formulari de sol.licitud de la informació.

Drets d’accés, rectificación, cancelar·lació i oposició:
L’usuari que faciliti les seves dades personals en els formularis podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificación, cancelar·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant a GHS per correu postal a: Centre Comercial “Oasis”, local-73 08870 Sitges (Barcelona), o bé per mail; info@gremihs.com posant LOPD en l’assumpta i acompanyant sempre la sol · licitud amb una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, GHS es compromet a cancel · lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Consentiment de l’usuari per al tractament automatitzat de les seves dades personals:
En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pels Interessats en el formulari de sol.licitud en el web; http://www.gremihs.com aquest faciliten el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals. Així mateix l’usuari facilita el seu consentiment per l’enviament de missatges de correu electrònic en resposta a les seves sol.licitud d’informació.

Cessió de dades:
GHS informa l’usuari o interessat que mitjançant l’adhesió a les presents condicions de privadesa presta el seu consentiment perquè les seves dades introduïdes voluntàriament en els diferents formularia puguin ser comunicades a empreses agremiades al GHS.
La comunicació de les seves dades es necessària i imprescindible per gestionar els serveis que l’usuari o interessat sol.licita.
La comunicació té com a finalitat la mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’usuari o interessat i GHS.

Seguretat:
GHS assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això GHS no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible detectar-lo o impedir-ho encara adoptant les mesures segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència del mateix usuari.

Utilització de cookies:
GHS utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web “http://www.gremihs.com/” com es detalla en l’avis de cookies.