Idiomes:
 

 

 
 


banner-2

Avís legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), s’informa dels següents aspectes legals;

Responsable del “Site” (portal d’internet): Gremi d’Hostaleria de Sitges NIF G08734626
Domicili: Centre Comercial “Oasis”, local-73 CP 08870 Sitges (Barcelona)
Activitat. “Gremi d’empreses del sector d’hostaleria”.
E-mail de Contacte:info@gremihs.com

USUARI:

L’ usuari es compromet a utilitzar el “Site” http://www.gremihs.com d’acord amb el que estableix aquest avís legal i els respectius avis de privacitat i d’utilització de “cookies”. L’ usuari es compromet a no utilitzar el Site o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d’aplicació.
GHS es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts del Site quan així ho estimi segons la seva Política de Seguretat i Comercial.
GHS d’acord amb el que preveu la LSSI-CE suprimirà o inutilitzarà aquells enllaços a continguts o directoris o instruments de recerca en el cas que l’activitat o informació a la qual remeten sigui il · lícita o lesionin béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. Per remetre qualsevol informació en aquest sentit es podrà enviar un correu electrònic a la següent adreça info@gremihs.com
Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. L’usuari d’aquesta Site, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos de les comunicacions i respondrà, enfront de GHS o enfront de tercers, de qualssevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
GHS no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest Site, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

GHS tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts de http://www.gremihs.com. Per això, GHS no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web.
En conseqüència, GHS no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT:

Els continguts d’aquest Site s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, de manera que GHS s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l’ús o aplicació de la informació d’aquest Site fora dels seus propòsits.
Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquest Site, es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació. La seva inclusió no implica l’acceptació d’aquests continguts, ni l’associació de GHS amb els responsables d’aquests enllaços, de manera que GHS rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers.

GHS, només podrà ser responsable per aquests continguts conforme al que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de seva il·licitud o que lesiona els béns o interessos d’un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l’enllaç als mateixos.

GHS no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest Site ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors , per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapin al seu control, pel que rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

VIRUS:

GHS utilitza totes les eines al seu abast per evitar que el Site contingui virus o altres elements que puguin causar dany als sistemes dels usuaris, però recorda que és responsabilitat del propi usuari comprovar que missatge o arxius adjunts no continguin virus informàtics, li recomanem verifiqui aquest extrem i en cas que els tinguessin eliminar-los.

CONSENTIMENT:

D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l’informem que l’autorització per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic pot ser revocada en qualsevol moment. Per donar-se de baixa envieu-nos un mail a info@gremihs.com