Important document el que genera Exceltur en el seu nº 68 del primer semestre 2019 amb consideracions sobre Turisme i Processos Electorals. Destaquem: l’anàlisi del primer trimestre; la previsió del segon trimestre els annexos i el plantejament de futur de les necessitats del Turisme en l’àmbit de la POLÍTICA (pag 30 a 33) i en relació …

Read more

El Gremi informa que des d’aquesta setmana i fins a finals d’abril iniciem varis Cursos de Formació  per continuar aportant professionals en el sector, como una dels objectius principals del Gremi de Hostaleria de Sitges . Formació en Manipulació d’alimentos i seguretat Alimentària i al.lèrgens Patrocinat per la FEGP  (5 i 7 / feb / 2019-19 i 21 …

Read more
Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password