Sol·licitut Fitxa Bars


persones 

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens faciliti mitjançant la complimentació del present formulari, passaran a formar part d’un fitxer propietat del GREMI D’HOSTALERÍA DE SITGES per al tractament de les mateixes així com la seva cessió a empreses agremiades que puguin estar interessades en el seu historial laboral. GREMI D’HOSTALERÍA DE SITGES garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i la seguretat de la informació personal aportada. Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en CENTRE COMERCIAL “OASIS”, LOCAL 73 – SITGES, 08870 – BARCELONA.”

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password