Passaport Covid per accedir a la restauració

Passaport Covid per accedir a la restauració

La publicació del text es aplicable a partir de la nit del divendres 3 de desembre a les 00:01h s’autoritza, la necessitat de controlar el acces amb el denominat passaport COVID per a accedir als establiments de restauració.

Per accedir als locals cal presentar el certificat COVID que acredita la pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent. Els  locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l’aire lliure poden obrir sense cap requisit d’entrada.

Des de Salut es posa a disposició la web de validació COVID, la webapp verificacovid.gencat.cat i comprovaran la seva validesa encara que també és vàlid el control en altres suports

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password