Reunió de Junta de balanç i primers contactes pre-eleccions municipals

Reunió de Junta de balanç i primers contactes pre-eleccions municipals

Passades les festes de Nadal, any nou i Reis, la Junta Rectora del Gremi fa balanç del 2022 i planteja els nous reptes del 2023 amb moments marcats ja al calendari com són les Eleccions  Municipals del proper 28 de Maig.

En aquesta primera reunió el balanç del 2022 és positiu en quan a la recuperació del sector després de dos anys de pandèmia, restriccions i limitacions. Es recupera l’ocupació als allotjaments, el PM resisteix i el mercat accepta pujades amb alta ocupació sobretot en temporada estival, caps de setmana i ponts. També de mica en mica l’activitat MICE torna a Sitges.

Taxa d’Ocupació que supera, des del maig, la tinguda el 2019. Font Turis Lab Diputació de Barcelona

El preu Mitjà també creix des del maig a nivells de 2019 adaptant-se també a la pujada de subministres, mercaderies i IPC registrat. Font Turis Lab Diputació de Barcelona

Restauració, Oci Nocturn i les noves guinguetes agremiades, després de les adjudicacions del pla d’ús el 2022, també es van mostrar satisfets amb l’exercici 2022.

Malgrat la incertesa permanents, com són la pujada contínua dels costos i la seva difícil repercussió al client final, la gestió del personal i la retenció del talent, hi ha un sentiment positiu de cara 2023 / 2024 i que Sitges, amb les adaptacions necessàries i la promoció, manteniment de la qualitat adequada de la destinació en conjunt haurien de ser anys bons de activitat.

Les noves concessions de platges, que aquest 2023 sí que han d’iniciar la seva activitat segons el previst, més la Copa Amèrica del 2024, la importància dels ports locals  amb la consolidació dels nous negocis, destacant l’Hotel Sabatic i la nova qualificació a 5 estrelles de l’Hotel Me Sitges Terramar són punts forts per dinamitzar Sitges.

 Sector del Comerç, cultura, arts escèniques a locals i festivals son un atractiu permanent de Sitges juntament amb la resta d’actius de la Vila.

La junta també coincideix que NO són pocs els reptes de Sitges i que alguns punts febles persisteixen en el temps com són:

 • la necessitat de millora en la neteja, sobretot el centre de Sitges,
 • controlar el Top Manta del passeig,
 • sancionar els Huts il·legals, aprofitant la necessitat dadaptació a la nova reglamentació municipal
 • bolcar-se de manera activa en la promoció d’actius consolidats com són la gastronomia, l’oferta d’allotjament i ara les noves guinguetes; amb fets bons per al sector com són l’arribada de l’Hotel Sabatic a mitjans de 2022 i la pujada a 5 estrelles de l’Hotel ME Sitges Terramar a l’inici de 2023
 • La gestió sostenible de les platges i el nostre litoral per garantir un futur amb sorra i prou espais d’oci per a veïns i visitants evitant que passin més anys d’inactivitat en aquest terreny
 • resoldre la qüestió de mobilitat de taxis per un desequilibri entre oferta de taxis en temporada i la forta demanda generant  tensions en els nostres veïns i visitants així com la gestió del parc mòbil de Sitges i els seus visitants amb aparcaments suficients per a tothom
 • i la necessitat d’acompanyar un Oci Nocturn tan necessari per als visitants com per a tots vilatans de Sitges. Seguir treballant en una taula conjunta entre administració, forces de seguretat, veïns i sector.
 • I treure dels carrers aquell perfil delictiu, que encara que de forma infreqüent, hi ha vegades que és a Sitges com el que ha passat a la passada Nit Vella amb una dotació de membres de seguretat d’acord amb l’augment de persones a Sitges durant els caps de setmana i en temporada
 • Així com una gestió clara i transparent de la taxa turística que repercuteixi a Sitges, als seus veïns i als visitants via promoció, accions de millora, sensibilitat cap al territori i cura de l’entorn.
 • Revisar la càrrega de l’IBI als establiments hotelers i empreses turístiques que sigui més d’acord amb la realitat de mercat d’altres municipis
 • I materialitzar, l’aprovada en ple en aquesta legislatura l’Agència de Promoció Turística un ens autònom per gestionar els recursos autònomament i de manera més àgil

Malauradament, durant la reunió es materialitzava la ja anunciada mesura de baixar els pressupostos municipals a les 3 regidories més vincules amb el sector com són la de Turisme;  Cultura; Tradicions i Festes per al final de la legislatura, malgrat que els ingressos municipals no han tingut la prevista caiguda

En finalitzar la Junta es va rebre a l’agrupació de Verds En Comú Podem Sitges, dins de les normals reunions amb els grups polítics, associacions i col·lectius de Sitges en una tasca de coneixement mutu i més en any amb cita electoral Municipal com serà el proper 28 de Maig.

Les qüestions transmeses són les repetides en tantes ocasions e indicades més amunt que avui dia segueixen sense estar resoltes i que Verds En Comú Podem Sitges recull aquestes opinions sobre la realitat i necessitats de Sitges per continuar parlant i recollint propostes que tindran en compte quan treballin el programa electoral.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password