Visitas i Reunions de l’Alcaldessa amb Hotelers i locals de Hostaleria de Sitges

Visitas i Reunions de l’Alcaldessa amb Hotelers i locals de Hostaleria de Sitges

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, dedica dos monogràfics en tres jornades per saber de primera mà la situació de el sector i la seva afectació pel COVID19

Coincidint tots que la prioritat és la salut de clients, visitants i treballadors.

Coincidint que en línies generals les obertures dels establiments estan sent graduals i amb responsabilitat aplicant en tot moment la normativa en relació a mesures d’higiene, distanciament i seguretat

Però amb la preocupació que, sent el Turisme, fonamental per a Sitges, a hores d’ara és un sector molt afectat.

A poc a poc es veuen clients de cap de setmana, tant locals com visitants que comencen a reservar i consumir en els establiments.
Però a falta d’obertura total de la mobilitat i dels turistes estrangers, el que es veu pels establiments no és més que un portentaje reduït del que seria un mes de juny habitual.

Identificar també que uns dels segments més importants del nostre turisme és l’anomenat d’Esdeveniments i Convencions, i aquest, igual que l’Oci Nocturn, és el més afectat de tots

Amb els Hotels, en reunió celebrada a l’Hotel Calípolis de Sitges, a més de les peticions d’ajudes tant a curt com a llarg termini es va fer incapie en la necessitat de buscar, promocionar i potenciar el segment de congressos. I encara que s’és conscient que trigarà algunes setmanes més en reactivar-se, també Sitges ha de ser el primer a posicionar-se per guanyar la partida a altres destinacions competidores de Sitges i amb la temporada principal va de mitjans de setembre a finals de juny

En relació a Bars i Restaurants el missatge transmès a l’alcaldessa és clar: ara més que mai, que l’administració sigui facilitador d’activitats, accions i programes que afavoreixin la reactivació econòmica. Discurs, sens dubte que la pròpia alcaldessa transmetia del seu convenciment de ser servidors públics de tots

Reunió En La Oca de Sitges, el passat dilluns 15 de Juny

És fonamental que les peticions siguin captades en primera persona perquè s’elevin de l’àmbit municipal a l’àmbit Generalitat, Govierno Central i fons Europeus en un pla d’ajudes i reactivació a 3 anys de dalt a baix perquè no quedi ningú exclòs.

Des de diverses setmanes s’estan tenint i que seguiran en els propers dies, contacte directe amb l’alcaldia

Agrair a tots, Alcaldia, Empresaris Hotelers, Bars i Restaurants de la seva participació en la jornades de dilluns i dimarts, i que són una mostra de temors, reivindicacions, peticions, suggeriments i necessitats de el sector davant la pandèmia COVID 19 que encara no ha dit la seva última paraula

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password