Anàlisi d’impacte covid i estratègies de recuperació multisectorial de les PIMEs a Catalunya

Anàlisi d’impacte covid i estratègies de recuperació multisectorial de les PIMEs a Catalunya

Àmbit de l’informe: diagnosi d’impacte + reflexió estratègica del teixit associatiu i
empresarial en el qual s’adrecen els escenaris de futur i les estratègies per a materialitzar una
viabilitat empresarial sòlida i consistent

  • Efectes immediats de la
    COVID
  • Estratègies de recuperació
    individuals
  • Estratègies de recuperació
    col·lectives

Estratègies de resposta empresarial:

– Reducció de costos i reajustant plantilla, amb tramitació d’ERTOs; i endeutament, sol·licitud de crèdits ICO
• Aposta per la venda online, servei a domicili i presència a xarxes socials, ús de missatgeria mòbil
• Aposta per la seguretat, aprovisionament d’EPis per a mantenir l’activitat de forma segura
• Cercar nous clients
• Buscar formats de comercialització i serveis a l’aire lliure
• Apostar per la sostenibilitat
• Planificiació estratègica per a nous moments d’incertesa
• Altres: cap alternativa per cessament temporal d’activitat i restriccions

Destacar el paper del teixit associatiu:

– Negociar moratòries de crèdit ICO, prolongació dels ERTOs,
bonificacions en impostos, cotitzacions
• Recolzament en implementació tecnològica
• Defensa dels interessos sectorials davant totes les AAPP
• Oferir eines formatives
• Col·laborar en projectes de transofrmació sectorial
• Canalitzar fons per a la digitalització del sector

 

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password