Serveis Generals

 

Tràmits Direcció General de Comerç, Consum i Turisme
  • Presentació d’instàncies i recursos.
  • Comunicació altes ,  baixes i canvi de titular.
Tràmits Direcció General de Salut Pública
  • Petició Autorització Sanitària.
  • Petició llibre de piscines.
  • Presentació d’instàncies i recursos.
Tràmits Ajuntament
  • Presentació d’instàncies i recursos.
  • Presentació de sol·licitud anual d’ocupació de la via pública.
Contractació Pòlissa col·lectiva d’accident obligatòria segons el Conveni per a la Indústria de l’ Hostaleria a un cost molt avantatjós per a les empreses agremiades.
Informació i revisió contractes SGAE,AGEDI i EGEDA

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password