Historia del Gremi

El Gremi d’Hostaleria de Sitges va constituir-se el 28 d’abril de l’any 1977 i va ser el primer Gremi d’Hostaleria legalitzat a Catalunya. Com a principi bàsic de la seva constitució, proclama el propòsit de servei a Sitges i altres municipis agrupats, als seus valors tradicional i, especialment, la seva personalitat turística com mitjà per promoure el seu desenvolupament econòmic i la seva prosperitat. El seu president fundador va ser l’hoteler Joan Vives i Anduix i en l’actualitat la presidència de la Junta Rectora del Gremi d’Hostaleria de Sitges està a càrrec del Sr. Joan Antón Matas i Arnalot.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password