Documentació a presentar per l’Empresa

  • Fotocòpia de la llicencia municipal de l’activitat (LIIAA).
  • Fotocòpia canvi titular.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password