Serveis de Formació


  • Cursos de formació i reciclatge (conveni amb FORCEM) segons calendari anual de cursos.
  • Borsa de Treball. Oferta i demanda de feina en el sector de l’Hostaleria.
  • Xerrades informatives i formatives de temes d’interès pel sector
  • Obtenció Certificat Higiene Alimentària.
  • Obtenció Certificat Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral.
  • Formació al.lergens i intolerancies alimentaries.

Programa de direcció de PIMES, per EDE, ADEPG i Gremi d’Hostaleria de Sitges

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password