Documentació que aporta el G.H.S. a l’Empresa

  • Relació de Serveis del G.H.S.
  • Cartell anunciador de fulls de reclamacions.
  • Full de reclamació.
  • Cartell de prohibició de venda de tabac i alcohol a menors.
  • Distintiu de façana d’ Empresa Agremiada.
  • Relació de Convenis signats amb altres Empreses.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password