Codi ètic i de conducta

Els membres de la Junta Directiva del Gremi han acordat per unanimitat, establir els valors i pautes que han de guiar el comportament dels qui formen part del Gremi, així com ajudar a consolidar una conducta empresarial i personal acceptada i respectada per tots els càrrecs directius, associats i empleats d’aquest i d’aquests, en la seva relació amb el Gremi.

Aquest Codi afecta al conjunt de l’activitat del Gremi, la conducta del qual i actuacions, en general, han de basar-se en el respecte de valors fonamentals com l’honestedat, la integritat, la transparència i la seguretat. És un element clau de la política de gestió amb la finalitat de garantir que totes les seves activitats es desenvolupen amb la màxima integritat.

El Gremi garantirà els drets a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge de les persones.

El Gremi promourà l’adhesió i compliment dels principis inclosos en aquest Codi a totes les organitzacions empresarials o entitats en les quals directa o indirectament ostenti alguna representació.

Els requeriments d’aquest Codi han de prevaldre excepte en casos en els quals les normes definides en el mateix, entrin en conflicte amb una llei específica.

El Gremi ha establert un procediment que assegurarà l’anonimat, la confidencialitat en totes les seves fases i la no represalia, per tal de denunciar totes aquelles vulneracions al compliment del Codi Ètic a través del canal d’ajuda confidencial disponible a través d’un correu electrònic. Els col.laboradors i Associats podrán comunicar les suposades irregularitats del Codi Ètic, enviant un email a codietic@fihr.cat

Descarregueu-vos el Codi Ètic i de Conducta

Incidències Codi Ètic del Gremi codietic@fihr.cat

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password