El Gremi informa que des d’aquesta setmana i fins a finals d’abril iniciem varis Cursos de Formació  per continuar aportant professionals en el sector, como una dels objectius principals del Gremi de Hostaleria de Sitges . Formació en Manipulació d’alimentos i seguretat Alimentària i al.lèrgens Patrocinat per la FEGP  (5 i 7 / feb / 2019-19 i 21 …

Read more
Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password