Estat d’Alerta pel COVID-19 i les seves conseqüències: Socials i Econòmiques

Estat d’Alerta pel COVID-19 i les seves conseqüències: Socials i Econòmiques

Les amenaces de l’Covid-19 s’han fet realitat i com a conseqüència d’això tant la Generalitat com el Govern central han pres mesures de força major.

A la Resolució SLT / 737/2020 de el passat 13 de març de el Departament de Salut se suma ara el Reial Decret RD463 / 2020 de l’14 de març i d’aplicació immediata després de la seva publicació al BOE, ahir a la nit mateix, declarant l’estat d’alarma per la crisi sanitària de l’Coronavirus.

Aquesta situació, precedida ja per la cancel·lació de l’MWC en el mes de febrer a Barcelona, ​​la paralització de transport amb la Xina i Itàlia, la suspensió d’esdeveniments a Sitges i el confinament últim porta a el sector de l’Hostaleria i Restauració a Sitges a una situació límit i pràcticament insostenible

Sent el primer la seguretat de clients, equips, proveïdors, empreses externes i empreses pròpies i tots els seus familiars, el sector està reaccionant amb gran sentit de responsabilitat i cautela.

No obstant això, no es pot deixar d’incloure en aquest drama, l’impacte econòmic tant a curt com a mig i llarg termini que pateix i patirà el sector.

Aquest impacte econòmic ho estan notant també els treballadors; proveïdors; administracions públiques i els seus impostos locals i nacionals; entitats bancàries i sens dubte tot l’entramat empresarial de Sitges, de petites, mitjanes i grans empreses de l’hostaleria i totes les indirectes.

Els esforços de el sector empresarial en les últimes setmanes han estat extraordinaris, anteposant moltes vegades els interessos personals i empresarial als interessos col·lectius generals del seu personal, amb l’esperança que la crisi COVID-19 fora amainant.

Ens consta que en les últims dies s’ha negociat, informat i mantingut canals de comunicació freqüent amb equips, treballadors d’empreses, delegats de personal i delegats sindicals buscant solucions implementant mesures com: vacances anticipades, ajustaments de jornades, rotació de torns, teletreball quan hagi estat possible, suspensions temporals de contractes als col·lectius menys vulnerables de les empreses, no renovació de contractes, negociació de bosses d’hores, retard en la incorporació dels nous contractes, reactivació de Fixos discontinus, reducció de jornades i totes les opcions previstes legalment per mantenir l’equilibri econòmic enfront la caiguda d’activitat empresarial per la falta de clients que cada dia era més alarmant.

També les empreses, autònoms i petits empresaris han mantingut contacte amb la resta d’actors empresarials en matèries com: negociació amb proveïdors, re negociació de deute, ajornament d’impostos, gestions amb seguretat social, ajornaments de pagament d’IVA, quota d’autònoms, pòlisses de crèdit i qualsevol tipus de taxes per mantenir un flux de caixa i una viabilitat econòmica suficient que els permetés la supervivència.

Però, amb l’entrada en vigor aquest cap de setmana de les normes tan greus de confinament i estat d’alerta i sense tenir clar una data de reactivació, porten a el sector a una situació mai abans plantejada ni viscuda.

Per tant, és possible, que, malauradament, s’hagin de prendre mesures més transcendentals en l’entorn laboral, amb proveïdors, sector bancari i de cara a l’pagament de taxes i impostos.

I a l’igual que les autoritats pertinents han pres decisions molt difícils a l’entorn de la societat civil per la seguretat sanitària de tots ara les empreses privades han de prendre-també per la seguretat econòmica no només de les seves empreses sinó de tot l’entramat econòmic de país.

Aquí trobareu unes guies per anar posant en marxa els vostres plans de contingència i evitar així mals transcendentals a llarg termini.

No obstant això, se sap que tot passarà, es tornaran a gestionar tots els locals de Sitges amb èxit i seguirem sent la vila meravellosa volguda per tothom ia tot el món.

Sentit Comú, encert, sort … i Salut ¡!! Ens en surtirem !!

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password