Jornada Tècnica amb Prot Energia

Jornada Tècnica amb Prot Energia

Davant la precupació general sobre la pujada en els costos de submistres el passat 4 d’octubre, a l’hotel Calipolis de Sitges es va celebrar una jornada tècnica pràctica amb l’equip de Prot Energía per resoldre aquells dubtes sobre tota la temàtica energètica i prendre consciència d’aquelles accions a prendre per minimitzar el impacte a les factures d’aquest hivern i l’any 2023 en general.

Amb relació a aquest aspecte tenim 4 qüestions clau a treballar:

  1. Posar al centre de la gestió la qüestió energètica sent conscients de la situació actual
  2. Incolucrar tota l’organització i clients a la pedagogia de l’estalvi energètic
  3. Accions internes de gestió
  4. Accions externes de contractació i ofertes o preus de proveïdors.

El coneixement dels trams horaris, minimitzar els consums, el topall gas, les opcions d’energies renovables, i sobretot els consums propis seran determinants per intentar contenir el preu d’energia que s’està disparant

I que a més de la situació geopolítica, l’oligopoli energètic desborda qualsevol situació de despesa per a mitjanes i petites empreses en unes properes setmanes amb alta demanda de calefacció a europa i presumible pujada de preus

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password