RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre // Reobertura

RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre // Reobertura

Durant el període de vigència d’aquesta Resolució, es mantenen les mesures de limitació de l’entrada i sortida de persones en el territori de Catalunya i, addicionalment, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, de la limitació de l’entrada i la sortida de cada municipi, amb les mateixes excepcions, si bé es relaxen les condicions de l’exercici, en aquest període de cap de setmana, d’activitats físiques i esportives, que es podran fer en grup de fins a sis persones; també es manté la restricció de la mobilitat nocturna entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, llevat d’aquells desplaçaments o activitats considerats de caràcter essencial

 Un altre sector afectat per les mesures que inclou aquesta Resolució és el de la restauració, que després de setmanes tancat per a l’activitat de consum en el mateix establiment, podrà obrir, tant a l’interior com a les terrasses, amb subjecció a determinades condicions per garantir la distància social adequada (aforament del 30% en espais interiors, distància degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents i distància d’un metre entre comensals de la mateixa taula i limitació de fins a quatre comensals per taula o grup, llevat que siguin convivents)

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password