RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d’octubre

RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d’octubre

Publicada la RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d’octubre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya, us mostrem els punts destacats:

Activitats d’hostaleria i restauració

S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2.

L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.

En els establiments a què fa referència aquest apartat *no es pot dur a terme cap activitat de ball.* (Per tant no es pot fer ball als banquets)

Horaris de tancament

El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst a la normativa sectorial d’aplicació corresponent.

En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

 

Pel que fa al sector de l’oci Nocturn, les noves mesures són les següents:

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password