Reunions Sectorials: Regidoria de Turisme

Reunions Sectorials: Regidoria de Turisme

Passat l’estiu, reunió amb la regidoria de Turisme, Brandon Jones i Dire de Turisme de Sitges, Sira Puig, amb el president del Gremi i diversos vocals de la junta Rectora.

Avaluada la temporada d’estiu i fins avui, l’exercici 2023 es recorden les àrees claus en què l’Ajuntament pot tenir influència i millorar, en enteniment del Gremi, Sitges tant per a visitants, com per a turistes i veïns de la vila.

Temes recurrents dels darrers anys. Descrits a la reunió amb el nou ajuntament el passat 21 de juliol de 2023 i descrit en dues publicacions del Gremi i entrevista el president a Radio Maricel fa uns dies.

Tenint clars els punts, se sol·licita, novament, acció i pla d’acció per a la correcció d’aquestes qüestions endèmiques al Sitges dels darrers anys i pendents de resoldre.

S’adjunta còpia del document lliurat a la reunió del passat 26 de setembre a Sitges

A la reunió es va utilitzar constantment el concepte transversalitat, perquè és des de la transversalitat que les reformes i ajustaments que necessita Sitges han de portar de diferents regidories, de l’ajuntament complet i altres entitats i institucions supramunicipals

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password