El Sol que ens escalfa

El Sol que ens escalfa

Davant el canvi climàtic i els problemes de recursos energètics la transició a les energies verdes ha d’estar al centre de la gestió cada dia.
A Sitges tenim un gran aliat: El Sol que ens escalfa.

Els dies ja s’allarguen, el sol és més fort cada dia i entre tots hem de sumar contra el canvi climàtic i estalviar energia.

En l´ús de terrasses pels nostres clients és molt recomanable:

  • utilitzar primer les taules ubicades al Sol.
  • convidar els clients a estar en espais interiors
  • oferir alternatives per al confort, com són mantes o altres elements en: moments molt puntuals; per insistència dels usuaris en casos concrets; a la nit i en dies de molt fred

A més, és important recordar el de Reial Decret Llei sobre les mesures de sostenibilitat i lluita contra el malbaratament energètic que adjuntem més avall

Les afectacions principals d’aplicació en l’hostaleria des del 10 d’agost de 2022 són:

  1.  La temperatura de l’aire no pot estar pe sobre de 19 a l’hivern o d’acord amb mesures de prevenció per a treballadors i clients, segons establiment i moment del dia
  2.  Informar, mitjançant cartells o altres mitjans, les mesures d’aplicació
  3.  Impedir que les portes romanguin obertes permanentment.
  4.  Complir les inspeccions d’eficiència energètica de les instal·lacions

La vicepresidenta tercera del Govern espanyol, Teresa Ribera, ha afirmat  que la nova normativa d’estalvi energètic inclourà excepcions en els llocs de treball amb feines que impliquen moviment i que, per llei, han de tenir una temperatura més baixa dels 27 graus que preveu el pla anunciat. En diverses entrevistes, Ribera ha assegurat que el decret, que entrarà en vigor dimarts 9, s’ha d’aplicar amb flexibilitat i respectant la normativa laboral.

Preguntada directament pel cas d’un bar on els cambrers treballen en moviment, Ribera ha assegurat que “la normativa laboral recomana que (la temperatura) sigui d’uns 25 graus”.

TÍTULO V: Medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural
CAPÍTULO I
: Fomento del ahorro y la eficiencia energética
Artículo 29.
Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización

Els comerços i establiments hauran de justificar quan no apliquen el límit de temperatura i ha posat com a exemple que discoteques, cuines o gimnasos necessiten una temperatura diferent que una llibreria. “Si en un determinat espai es justifica, perquè és necessària, una temperatura diferent, es pot donar per bo”, ha explicat a Catalunya Ràdio. En aquest sentit, la també ministra de Transició Energètica ha indicat que el pla ja preveu una diferenciació entre feines “sedentàries i en moviment”, i que es permet posar l’aire condicionat a 25 graus en el segon cas

Les habitacions d’hotel, excloses de la normativa.

Les habitacions es consideren d’àmbit privat, igual que els domicilis, i per tant no estan subjectes a les restriccions. Per això, segons Maroto, el “confort” dels turistes “està garantit”, i les restriccions només s’apliquen a les zones comunes dels hotels. A més ha recordat que el decret atorga “flexibilitat” per zones com la cuina o la tintoreria, així com als comerços quan tenen pics d’ocupació, perquè la restricció s’apliqui “tenint en compte el sentit comú”.

“Cuatro. El alumbrado de escaparates regulado en el apartado 6 de la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, deberá mantenerse apagado desde las 22 horas. Está disposición también aplicará al alumbrado de edificios públicos que a la referida hora se encuentren desocupados.”

“Cuando la última inspección se haya realizado con anterioridad al 1 de enero de 2021, deberán adelantar de forma puntual la siguiente inspección de las mismas para cumplir con dichas obligaciones antes del 1 de diciembre de 2022, para que en esta fecha, las instalaciones obligadas hayan pasado por una inspección de este tipo en los últimos dos años”

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password