Tendències de la Restauració per al 2024

Tendències de la Restauració per al 2024

Cada cop més, la restauració es recolza més en les tecnologies per a la gestió de Bars i Restaurants, per afrontar els reptes, gestionar millor els equips humans i reduir costos i impulsar el negoci. A més les eines tecnològiques permeten solucions per a màrqueting, reclutament, comptabilitat, gestió d’inventaris i molt més

 

Però quan es tracta de servei, els consumidors continuen desitjant l’hospitalitat humana a les seves experiències culinàries.

En un recent estudi realitzat per la National Restaurant Assosiation es destaquen els següents punts claus per a la restauració aquest 2024:

 1. Les vendes han augmentat: Es preveu que el sector de la restauració arribi a superar les vendes del 2023 batent nous records en vendes el 2024.. 
 2. Als consumidors els encanten els restaurants: 9 de cada 10 adults diuen que els agrada anar-hi. Els restaurants els permeten gaudir d’un àpat preferit que no poden reproduir fàcilment a casa i relacionar-se amb amics, familiars en un moment de relax gairebé terapèutic
 3. Els restaurants estan contractant: el 45% dels operadors necessiten més empleats per atendre la demanda dels clients. Això tornarà a ser part central de la gestió del negoci
 4. Pressions competitives: el 45% dels operadors preveu que la competència sigui més intensa que l’any passat entre l´oferta gastronòmica local. S’ha de ser molt ràpid, actuar i respondre les demandes dels clients
 5. Els costos augmenten: el 98% dels restauradors diuen que els costos laborals més elevats són un repte per al seu restaurant. El 97% cita uns costos més elevats dels aliments. El 38% diu que els seus restaurants no van ser rendibles l’any passat. No sempre tenir clients és sinònim de resultats positius
 6. Els consumidors són conscients del preu gastat pel producte i servei rebut: gairebé la meitat dels consumidors estan prenent una posició d’esperar i veure quan es tracta de gastar. Els restauradors que ofereixen una proposta de valor sòlida per menjar asseguren el retorn dels clients i la recomanació a tercers

Tot un marc d’oportunitats per a Sitges:

 • Concentrar-se en els moments clau del servei i vendes
 • Generar contingut paral·lelament als esdeveniments de Sitges.
 • Visió estratègica del negoci tenint en compte totes les circumstàncies locals i globals actuals.
 • I preparar-se per un 2025 on la Gastronomia serà molt protagonista a Catalunya
 • Per a turistes internacionals és fonamental generar imatge de marca positiva de destinació. És una missió col·lectiva per a resultats futurs positius de tots

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password