Assemblea General del Gremi d’Hostaleria de Sitges

Assemblea General del Gremi d’Hostaleria de Sitges

El 14 de Març 2023 va tenir lloc l’assamblea gerenal del Gremi d’hostaleria de Sitges a l’Hotel Me Sitges Terramar. El 14 de Març 2023 va tenir lloc l’assamblea gerenal del Gremi d’hostaleria de Sitges a l’Hotel Me Sitges Terramar. Abans de començar la sessió es rep la benvinguda del director general de l’Hotel D. Pablo Querol

L’assemblea amb diversos punts a tractar i votar entre els assistents:

  • Avaluació del 2022, previsió d’activitat i reptes del 2023/2024
  • Qüestions pròpies d’agremiats i oficina tècnica
  • Revisió de qüestions prèvies
  • Consessuar format de reunions i trobadas prèvies a les eleccions municipals
  • I votació d´adhesió del Gremi al Pacte Nacional per un Turisme responsable de la Generalitat
  • Comentaris del president i Junta
Avaluació del 2022;  previsió d’activitat i reptes del 2023/2024

Tots els assistents coincideixen que malgrat que el 2022 es va iniciar amb dubtes per les últimes fases del Covid i el conflicte a Ucraïna, el saldo final quant activitat i vendes ha estat molt favorable per a tots.

Bones ocupacions, bona activitat en restauració i entreteniment i oci nocturn en general.

També genera optimisme la celebració de l’America’s Cup Barcelona el 2024. Donada la proximitat de ports de Sitges Barcelona i la gran oferta hotelera i turística de sitges, la vila pot ser un reclam per a assistents, així com per a esdeveniments previs i posteriors a 2024.

Tot i que l’inici de les noves concessions de platges va començar tard, s’ha sembrat un model que pot donar bona imatge de marca al futur de Sitges, malgrat la no resolta problemàtica de la manca de sorra.

Com a reptes per al 2023, tres qüestions: recuperar el personal per treballar a l’hostaleria i que va deixar el sector durant la pandèmia; posar la gestió de despeses al centre de l’activitat, davant la pujada generalitzada de preus i subministraments perquè les vendes es tradueixin en rendibilitat i que se solucionin de manera municipal la problemàtica amb la mobilitat.

Qüestions pròpies d’agremiats i oficina tècnica.

A l’assemblea s’exposen també les qüestions internes de l’oficina tècnica, què també ha tingut més despeses el 2022 que l’habitual propi de les múltiples activitats realitzades per als agremiats en sortir del COVID. Es va aprovar un ajust de quotes per al 2023 i cobraments a els mesos d’abril, juny i agost; i adequació d’accions promocionals que realment atreguin una participació més gran i es planifiquen accions per ampliar el nombre d’agremiats. S’aproven en votació les propostes.

Revisió de qüestions prèvies del municipi

L’assemblea rep informació de la Junta Rectora del Gremi per part del President a l’anomenat Informe del president, on es repeteixen les qüestions d’anys anteriors i situacions no resoltes ni projectes clars de futur en relació a la gestió del litoral i la manca de sorra ; la mobilitat local, la venda ambulant i l’estètica i neteja de Sitges. L’assamblea ratifica el president i la junta a l’acte.

Es contempla com a oportunitat les noves guinguetes de platges, que començaran la seva activitat a principis d’abril, per Setmana Santa així com els diferents esdeveniments que serveixin per mantenir la imatge de marca de Sitges com a destinació de turisme de referència.

Consensuar format de reunions i trobades prèvies a les eleccions municipals

Es trasllada a l’assemblea la visió de la Junta Rectora sobre el format a les futures reunions amb els partits polítics que es presenten a les eleccions municipals de Sitges del proper 28 de Maig de 2023. I en primera decisió se desestimen les reunions directes entre Gremi i partit candidat, optant per un format més obert, dinàmic, participatiu i de debat entre blocs on no només es parli de programes electorals sinó de les posicions de cada part davant de possibles pactes postelectorals. S’observa que no en poques ocasions, la denominada lleialtat institucional ha portat certs partits a canviar la seva visió i vot en plens municipals saltant-se els seus propis programes electorals.

Informació i votació de l’adhesió del Gremi al Compromís Nacional per un Turisme Responsable de Catalunya.

Dins del’informe del President i accions de Junta Rectora, es comparteix la iniciativa per part de la Generalitat i la Direcció General de Turisme el projecte Compromís Nacional per un Turisme Responsable i la possible adhesió de diferents entitats i gremis del territori.

Després de les explicacions i l’exposició de motius i rèpliques, se sotmet a votació i és aprovada l’adhesió del Gremi d’Hostaleria de sitges al compromís per majoria absoluta  i es ratifica el president i la junta rectora en aquest acte

 

Comentaris del president i Junta

Es va compartir que el 2023 tindrà com a repte la gestió de costos, ja que amb les dades que es manegen hi haurà bona activitat el 2023, però que amb la pujada de preus generalitzada, per ser rendibles cal optimitzar. També l’oferta ha de ser cada vegada més qualitat a Sitges on menys clients de més tiquet mitjà és millor per a tothom i més sostenible.

PM més alts en hotels de 5 estrelles i 4 estrelles superior, amb grans restaurants i amb les guinguetes de nova oferta han de ser palanques per no dubtar a equilibrar el PVP per als serveis oferts. Lògicament l’estètica de Sitges ha de ser també de qualitat tenint cura de la gestió de parcs i jardins, platges i les zones més concorregudes amb bona neteja i recollida de residus.

Un dels punts forts de Sitges és la col·laboració entre empreses per generar una destinació atraient, encara que després, lògicament, hi hagi una competició en les vendes, com en tota activitat empresarial.

Cal continuar amb aquesta visió de competició col·laborativa sense oblidar les accions solidàries que des del Gremi es porten fent des de sempre.

Prèviament a l’inici, els assistents van gaudir d’un petit berenar ofert pel Me Sitges Terramar i en finalitzar l’acte tots ens vem desitjar bon exercici 2023.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password