Taula del Comerç i la Restauració del Garraf

Taula del Comerç i la Restauració del Garraf

El Gremi d´Hostaleria de Sitges i el Club de Tast s´adhereixen a: marcagarraf per dinamitzar el comerç i la restauració de la comarca.

Aquesta marca, que compta amb el suport de Diputació de Barcelona i la Generalitar de Cataluna, serà dinamitzada pels gremis, associacions de comerç i entitats locals que es vagin sumant. Coordinades per Node Garraf, agència de desenvolupament de la comarca.

En properes setmanes s’obre un precés d’adhesió a les empreses perquè, complint una sèrie de requisits:

  • d’excel·lència,
  • sostenibilitat
  • bones pràctiques socials

posin de manifest la seva oferta singular al territori.

 

Molt atents perquè marcagarraf ja és aquí

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password