Comunicat entitats empresarials de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf

Comunicat entitats empresarials de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf

Les entitats representatives del teixit empresarial de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, però també de col·lectius d’àmbit general, mirem amb preocupació cap al 17 de gener, data en que s’acaben les mesures vigents des del passat dia 7, i demanem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat Espanyol

Primer: Que la Generalitat de Catalunya revisi les mesures restrictives a partir del 18/01/2021 obrint un diàleg constant amb els sectors afectats i aplicant criteris selectius pel que fa a activitats (sectors i subsectors) i territoris.
Segon: Que la Generalitat de Catalunya posi en marxa de manera urgent plans d’ajuda suficientment dotats per tots els sectors afectats.
Tercer: Que l’Estat Espanyol transfereixi a la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris per poder realitzar plans d’ajuda suficients pels sectors afectats.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password