Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

Els beneficiaris que poden optar a l’Ajut, són:

 

 1. a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 2. b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 3. c) Agències de viatges.
 4. d) Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

 

A l’efecte d’aquestes bases, s’hi entenen incloses les activitats següents:

 

 • Congressos i turisme de reunions.
 • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural, i excursions.
 • Senderisme.
 • Cicloturisme.
 • Enoturisme.
 • Ecoturisme.
 • Activitats aquàtiques i nàutiques.
 • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
 • S’hi inclouen també les explotadores d’habitatges d’ús turístic.

D’acord amb les condicions específiques de compliment que s’especifiquen addicionalment

Quanties dels Ajuts:

 

– Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.

– Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:

 

 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
 •  Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.

 

– En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic, la quantia quedarà articulada en dos trams.

 

 • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.

Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros

6. Sol·licituds i termini de presentació

6.1. El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 hores de l’endemà (el 26 Novembre 2020) de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i fins a les 14.00 hores del 30 de
desembre de 2020.

http://canalempresa.gencat.cat  Inici. Canal Empresa (gencat.cat)

 

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password