Corpus de Sitges 2024

Corpus de Sitges 2024

A Sitges el primer document referent a la celebració de la festivitat del Corpus Christi data del 1358, en un apunt econòmic dels llibres de la Pia Almoina (custodiats a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona), que governava Sitges i els seus comptes. Aquest detall ens indica que mínim des d’aquesta data, a Sitges el dia és festiu i es deriven certes despeses per a la celebració: “Diyous següent, dia de Corpore Christi…” (veure el document). A més a més, aquesta té una continuïtat clara, ja que se segueixen trobant apunts econòmics, pel concepte de la celebració del Corpus, en els anys següents (concretament el 1360, 1371, 1372, 1375 i 1377).

En compte a les afectacions sobre la gestió de residus us deixem les principals indicacions:

 No hi haurà recollida comercial davant els establiments dels carrers del plànol adjunt:

DISSABTE 1/6 a la nit (🔵PC 🟡Envàs ⚫Rebuig 🟤Orgànica)

DIUMENGE 2/6 al mati (🟢Vidre)

Els comerços d’aquests carrers podran deixar els seus contenidors als punts alternatius marcats al plànol.

‼️ DIUMENGE 2/6 al mati s’avança la recollida de 🟢Vidre (caldrà deixar els contenidors a les 6:30)

✅ DIUMENGE a la nit es restablirà el servei de recollida comercial normal. 

 

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password