Debat Electoral promogut pel Gremi: sessió 18:00h

Debat Electoral promogut pel Gremi: sessió 18:00h

En decisió de junta a principis d’abril del 2023 i comunicat a partits cocurrents a les eleccions municipals del 28 M, i en ser 13 les candidatures, es va plantejar un debat en 2 sessions per a la major fluïdesa i millor desenvolupament de les sessions.

En aquesta sessió de les 18:00h van concórrer les persones alcaldables amb no presència actualment a l’ajuntament de Sitges.

Els candidats van tenir l’oportunitat d’expressar els projectes de futur i la visió de cada un dels diferents blocs proposats per al Turisme de Sitges.

Ja es pot veure el vídeo del debat i el tan esperat minut d’or de cada participant. Un debat moderat per Anna Poch.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password