Pubicades al DOGC les noves mesures restrictives vàlides fins 29 de març de 2021, i que permetran el trencament del confinament perimetral comarcal a bombolles de convivència

Pubicades al DOGC les noves mesures restrictives vàlides fins 29 de març de 2021, i que permetran el trencament del confinament perimetral comarcal a bombolles de convivència

El passat 13 de març es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta resolució entra en vigor el dia 15 de març de 2021 i la seva durada s’estableix fins les 00:00 hotes del dia 19 de març de 2021 sense prejudici d’avaluaciçó continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

Cóm afecta a l’Hostaleria i la Restauració? (apartat 14)

 1.Allotjaments

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat hotelera no hi ha novetats. 

Aforaments permesos: 

Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat.

En els espais de restauració es poden produir els següents supòsits:

– espai de restauració només per clients allotjats a l’hotel: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes.

– espai de restauració per clients allotjats + clients no allotjats: aforament al 30% + mesures de seguretat establertes (salvo que es disposin en espais diferenciats i separats).

– 100% Terrasses: terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

Servei de Restauració dels Hotels

Horari:

Atenció al client allotjat

– El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquesta franja horària.

– Sopars – Fins a les 22:00 hores

Atenció al client no allotjat

– El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquesta franja horària.

Servei de recollida i lliurament a domicili

– Servei de recollida des de les 6:00 hores fins a les 22:00 hores

– Servei de lliurament a domicili des de les 6:00 hores fins fins a les 23:00 hores

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Mesures:

– Sempre a taula

– Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)

– Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents

– Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

– Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

2. Restauració

 Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat de Restauració, tampoc hi ha novetats. 

Aforaments permesos: 

– 30% interior de l’establiment

– 100% Terrasses: terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

Horari d’activitat (franges horàries)

– El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquesta franja horària.

– La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

– Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei

Servei de recollida i lliurament a domicili

– Servei de recollida des de les 6:00 hores fins a les 22:00 hores

– Servei de lliurament a domicili des de les 6:00 hores fins fins a les 23:00 hores

Mesures:

– Sempre a taula

– Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)

– Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents

– Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

– Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

Roman suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

Actes religiosos i cerimònies civils

 -Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments (…) han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

– Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

-Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’afers religiosos i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

-En la declaració haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1. 3.

-La realització d’aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Els seus horaris han de respectar les limitacions de mobilitat nocturna establertes a l’apartat 5.

Podeu descarregar-vos la Resolució complerta aquí.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password