RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d’agost – del tancament a la 01: 00h

RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d’agost – del tancament a la 01: 00h

S’adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19

 Restriccions en activitats d’hoteleria i restauració 

En els establiments d’hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s’han d’adoptar les mesures següents: 

-S’ha de garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres en el servei de barra. 

-S’ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d’1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d’acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal. 

-S’estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password