Reunió Confecat amb el President de la Generalitat

Reunió Confecat amb el President de la Generalitat

El passat 28 de juny, al Palau de la Generalitat va tenir lloc reunió de la Confecat i el president Pere Aragones, en què El Gremi d’hostaleria de Sitges, representat pel president Oskar Stober, va estar a la reunió com a part integrant de la Confecat

En un àmbit en positiu es traslladava la preocupació del sector al president, de l’important de mantenir el turisme al centre de la visió política, adaptant-se als temps presents i de futur i generar una Llei de Turisme acordada per tothom

La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (CONFECAT) és una entitat empresarial que agrupa i representa a les principals associacions i federacions d’allotjament turístic i de restauració de Catalunya.

L’entitat desenvolupa aquesta tasca des de la certesa que la interacció entre el sector públic i el privat és imprescindible per operar en el context socioeconòmic actual i que, gràcies a la suma de sinèrgies, s’assoliran els màxims beneficis pel major nombre d’actors possibles.

Reunions com la del 28 de juny passat són fonamentals i més ara que la nova amb,

  • Llei de Turisme s’ha de dissenyar,
  • els convenis col·lectius s’han de pactar
  • i treballar conjuntament sobre les línies estratègiques de turisme

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password