El dimarts passat, 26 de Març de 2019, i seguint el protocol marcat en els estatuts del Gremi, fundat el 1977, i en Assemblea Extraordinària per eleccions a presidència, el Sr. D.: Oskar Stöber Blázquez és proclamat President del Gremi D’Hostaleria de Sitges.    D. Joan Antón Matas Arnalot, després de 25 anys d’activitat vocacional, …

Tags

Read more
Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password