Accions Marcagarraf

Accions Marcagarraf

Iniciat setembre, s’activen accions formatives i de millora continuada. Sinergies, coneixement i unió a marcagarraf.
Dues propostes a tenir en els propers dies:

  • La Gira de marcagarraf
  • Aula de marcagarraf

Només per adherits al programa

Podeu descarregar aquí el document amb tota la informació i contactar amb Fina Fuster – Node Garraf fina.fuster@nodegarraf.cat

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password