Els famosos impostos del dia 20 d’octubre de 2020

Els famosos impostos del dia 20 d’octubre de 2020

El pagament dels últims impostos del 20 d’octubre serán recordats com la contradicció entre:

  • Les Administracions Públiques amb bones predisposicions, intencions i paraules, i sempre a disposició i atents a escoltar, amb els els fons mil milionaris de que disposen
  • El tancament obligatori des del passat 16 d’octubre de Bars, Restaurants, Oci Nocturn (ja a la vora de la desaparició) i afectacions importantíssimes per falta de clients en hotels i tots els serveis complementaris a Catalunya
  • I la realitat econòmica de: Despeses – Ingressos Zero = Resultat amb més empobriment. Amb la falta de tresoreria que pateix el sector en aquests moments i la imminent urgència d’haver de pagar els Impostos del dia 20 d’octubre

Quan parlem de milers i milers de milions d’Euros perdem el sentit de la realitat. Però si diem que un restaurant ha perdut 2300 € en mercaderia de peribles, que no ha pogut reutilitzar després del tancament obligat del sector la nit del 16 d’octubre, pot ser que ho entenguem millor.

La situació de la COVID19 ens supera a tots i totes. Però des de la primavera ja se sabia que l’impacte seria total, molt, molt important. Que els fons trigarien a arribar i que les administracions més properes, les locals, serien el possible recurs més útil per a empreses, treballadors i ciutadania.

El 20 d’octubre serà recordat com el dia que: segons es liquidaven els impostos, amb gran esforç per empreses i autònoms, les administracions recaptant tots els diners, fent apilament de tresoreria, auguraven ajudes a el sector.

I aquest és l’error. L’acció reacció ha de ser immediata, amb novetats en l’aplicació de normes, que sigui proactives i així ajudar a pal·liar els efectes d’un tancament total decretat per les autoritats i d’obligat compliment, restant més el dret a la feina.

Amb caigudes de facturació de més del 45% anual el 2020 a les empreses de Sitges i la similitud entre congelació i condonació, sintàcticament és gran, però la seva diferència de significat és important i s’hauran de veure bé totes les mesures de totes les administracions per fer la planificació de 2021

 

Sembla ser que hi haurà accions per recuperar les despeses ja fetes a 2020, com aquest compromís de l’Ajuntament de Sitges de no cobrar l’impost de recollida de residus comercials a les parts de l’any que l’activitat hagi estat obligada a suspendre’s.

Mesura que sembla lògica, en la part del servei no realitzat, i insuficient en la part de la solidaritat i destrucció de la càrrega dels efectes de la Covid19.

En un moment de crisi originat per qüestions alienes a tots/es, la COVID19, tothom hem de generar espais d’oportunitat reescrivint els vells paradigmes i la tradició impositiva dels últims anys.

Conservem l’esperança en la bona intenció que els pressupostos de 2021 de Sitges, del Govern de la Generalitat, de l’Estat Espanyol i els fons Europeus continguin els mecanismes per, més enllà de la dialèctica, materialitzar el missatge que Ningú es quedi enrere .

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password