Entrada en vigor l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics

Entrada en vigor l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics

El passat mes d’abril del 2020, la Generalitat va aprovar la Llei 5/2020, del 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient on, entre d’altres, s’estableix una modificació del a taxa turística.

Tot i l’aprovació, degut a la situació econòmica del sector turístic arrel de la Covid19, el Govern modifica el calendari d’aplicació i aprova posposar-la de l’1 de juliol del 2020 a l’1 de gener del 2021 (DECRET LLEI 23/2020, DE 9 DE JUNY); i posteriorment un nou aplaçament de l’1 de gener del 2021 a l’1 de juny del mateix any (DECRET LLEI 36/2020, DE 3 DE NOVEMBRE).

Seguint en aquesta línia, el Govern va postposar una última vegada la aplicació de dita Llei, que entrarà en vigor el proper dia 1 d’octubre de 2021.

 

A continuació us posem un resum de la Llei així com les taules de les tarifes a aplicar:

Podeu trobar la Llei complerta aquí

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password