Mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic

Mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic

DECRET LLEI 3/2023, de 7 de novembre, de mesures que es proposen en aquest Decret llei responen a les necessitats de regulació del creixent mercat d’habitatges d’ús turístic que ha proliferat al territori de Catalunya com a conseqüència de la concurrència d’una sèrie de factors, com són l’explosió de la modalitat del turisme urbà, l’aparició de plataformes de comercialització d’allotjaments i el context regulatori de la Unió Europea relatiu a la lliure prestació de serveis, que han estat els detonants i han ajudat a aquesta expansió.

A Sitges ja hi ha normativa que limita l’ús d’habitatge per a apartaments turistics.
Des del Sector, més enllà de la pròpia limitació o quantificació d’unitats legals habilitades, es demana seguiment i control de les que realment operen perquè un dels problemes és que no s’estan fent seguiments constants i permanents dels Huts que operen de forma il·licita i sense cap llicència amb tots els perjudicis que ocasionen tant per risc de seguretat, com en la competència deslleial

Continuació entrevista a Canal Blau al vocal del Gremi d’Hostaleria de Sitges de la secció Hut

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password