Ple Municipal d’aprovació dels pressupostos 2021

Ple Municipal d’aprovació dels pressupostos 2021

Diuen que la teoria de l’autocompliment és molt més forta del que la societat pensa; quan pensem en quelcom bo o dolent molt intensament pot acabar succeint perquè el nostre grau de percepció, sobretot en persones amb experiències viscudes i acumulades, fan que l’encert sigui més possible que l’error.

En el ple de l’ajuntament del passat 24 de febrer  de 2021, en l’apartat de precs i preguntes de la ciutadania es van manifestar uns testimonis molt sincers i de molt mal presagi.

“Que l’actual consistori passarà a la història per la pèrdua del Turisme de Sitges i la decadència”

Es pot veure el ple al complet en el següent link i la intervenció completa del Sr. Carbonell en el moment 6:00:05 de precs i preguntes.

Si la governança sempre és difícil, en temps de pandèmia COVID19 moltíssim més.
Moltíssim més per a tots els actors i actrius que hi intervenen, en aquesta situació amb drames humans, familiars, socials i econòmics com mai abans s’havien conegut a Sitges.

És moment de ser conscients de la realitat actual en tots els seus vessants i resoldre els problemes d”avui” perquè, esperem anar errats, però potser no hi ha un demà.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password