Prorrogar els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre de 2021

Prorrogar els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre de 2021

La Vicepresidència tercera i Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, les organitzacions sindicals CCOO i UGT i empresarials CEOE i CEPYME han aconseguit un principi d’acord per a prorrogar els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre de 2021.

 

El seu objecte és estendre aquesta mesura de protecció social i de l’ocupació que s’ha mostrat transcendental davant la pandèmia.

 

El preacord permet prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat que s’han adoptat des del començament de la crisi sanitària i en els termes previstos en el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener , i les mesures extraordinàries en matèria d’exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses. També prorroga les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació de les persones treballadores recollides en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació i, finalment, prorroga totes aquelles mesures complementàries de protecció necessàries per a garantir l’estabilitat en l’ocupació, evitant acomiadaments i destrucció de llocs de treball.

 

Mantindran la seva vigència les mesures extraordinàries recollides en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, relatives a les mesures extraordinàries de protecció de l’ocupació relacionades amb extincions i acomiadaments, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda d’ocupació, així com els límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal i l’ús d’hores extraordinàries i noves externalitzacions.

 

Sectors ultraprotegits

 

Aquests sectors, indicats en la llista de codis CNAE adjunta i la seva cadena de valor, tindran exoneracions diferents en els casos de treballadors en suspensió d’ocupació enfront dels quals s’activin en un context de major recuperació que en mesos anteriors. Amb l’objectiu d’incentivar l’activació d’ocupació, en aquesta ocasió s’inclouen unes exoneracions majors per als casos dels treballadors que es reincorporin a l’activitat: del 95% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 85% per a les quals tenen 50 o més en els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

 

Quan mantinguin als treballadors suspesos, hi haurà una exoneració del 85% al juny, juliol i agost i del 70% al setembre si l’empresa té menys de 50 treballadores. En el cas de comptar amb 50 treballadors o més, les exoneracions seran del 75% al juny, juliol i agost i del 60% al setembre.

 

En aquesta llista s’inclouen tres nous sectors (1419 -Confecció d’altres peces de vestir i accessoris -, 4637 -Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies- i 7420 -Activitats de fotografia-). I surten cinc (1811 -Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes-, 2670 -Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic-, 4741 -Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats-, 5122 -Transport espacial- i 7734 – Lloguer de mitjans de navegació-).

 

S’han inclòs en aquest llistat aquelles empreses que la seva *CNAE entre finals d’abril de 2020 i finals de maig han recuperat l’activitat en percentatge inferior al 75% i tinguin un percentatge d’afiliats coberts pels ERTO igual o superior al 15%.

 

Limitació i impediment

 

Per part seva, els ERTO per limitació de la seva activitat es veuran prorrogats amb un nou esquema d’exoneracions: si l’empresa té menys de 50 treballadors, serà del 85% al juny i juliol, i del 75% a l’agost i setembre. Si l’empresa té 50 treballadors o més, l’exempció serà del 75% al juny i juliol i del 65% a l’agost i setembre.

 

Per part seva, les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en els pròxims quatre mesos en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les restriccions administratives per a lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un “ERTO d’impediment”. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 30 de setembre 2021, que serà del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

 

Actualment hi ha al voltant de 558.000 treballadors en situació d’ERTO. Del total, uns 137.000 es troben en ERTO per limitació i prop de 16.300, per impediment. De la resta, poc més 233.000, s’enquadren entre els sectors ultraprotegits o vinculats a ells.

 

Garanties dels ERTO

 

El sistema d’ERTO vigent a partir de l’1 de juny manté les característiques de flexibilitat del model anterior i s’ajusta al cicle d’activitat del teixit productiu d’acord amb l’evolució de la pandèmia. Les condicions d’una certa incertesa i el restabliment de l’activitat empresarial, en aquests moments asimètrica i sectoritzada, exigeix mantenir les mesures excepcionals previstes en les diferents normes adoptades des del començament de la crisi sanitària, tot això sense perjudici de la previsible i gradual normalització de la situació sanitària.

 

La norma disposa, per al col·lectiu de fixos discontinus i aquelles persones que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, l’obligació que les empreses procedeixin a la seva incorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida de les persones treballadores. En cas que no puguin desenvolupar la seva activitat en el període de crida, es disposa la seva afectació pels expedients de regulació temporal d’ocupació vigents a data d’entrada en vigor d’aquesta norma o autoritzats amb posterioritat.

 

El denominat comptador a zero continuarà vigent en els termes de l’article 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de setembre.

 

Els professionals de les arts en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes previstos en l’article 2 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig , pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del *COVID-2019, podran continuar percebent-les fins al 30 de setembre de 2021.

 

Aquesta prestació serà incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.

 

MÉS INFORMACIÓ

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password