Revisió de Despeses recurrents de funcionament

Revisió de Despeses recurrents de funcionament

El dia a dia de les empreses d’hostaleria fa que la revisió dels costos operatius recurrents no estigui en el centre de l’operativa, tot i això, es poden produir grans estalvis si es fa un seguiment especial a alguns d’ells amb una freqüència periòdica i consultant a diferents assessors externs. Proveïdors com els de subministraments energètics, assegurances i pòlisses, així com serveis addicionals, han de tenir-se en compte en aquesta partida.

Per optimitzar la gestió dels costos operatius, és fonamental implementar un sistema de monitoratge continu que permeti identificar oportunitats d’estalvi i eficiència. Això pot incloure l’ús de tecnologies avançades de seguiment de consums energètics per optimitzar l’ús d’electricitat i gas, la negociació regular de pòlisses d’assegurances per garantir les millors tarifes i cobertures, així com l’avaluació periòdica de contractes amb proveïdors de serveis addicionals per assegurar la competitivitat dels preus i la qualitat del servei.

Mitjançant una gestió proactiva i una col·laboració estreta amb assessorament especialitzat, les empreses d’hostaleria poden garantir una optimització dels seus costos operatius recurrents, millorant així la seva rendibilitat i competitivitat en un mercat cada cop més exigent

El Gremi d’Hostaleria de Sitges juga un paper fonamental en el suport i l’impuls dels seus agremiats per a optimitzar la gestió dels seus costos operatius recurrents. Mitjançant programes especialitzats i assessorament personalitzat, el Gremi ofereix recursos i estratègies específiques per ajudar els seus membres a identificar oportunitats d’estalvi i millorar l’eficiència en les seves operacions diàries.

A través de col·laboracions estratègiques amb proveïdors de serveis energètics, assegurances i altres serveis essencials. Això permet als agremiats accedir a avantatges competitius i reduir els costos sense comprometre la qualitat dels serveis que ofereixen.

A més, el Gremi facilita la interconnexió entre els seus membres, creant una xarxa de suport i intercanvi d’experiències que permet aprendre i aplicar les millors pràctiques del sector. A través de esdeveniments, tallers i altres iniciatives, es fomenta la formació i el creixement professional dels agremiats, potenciant així la seva competitivitat i èxit empresarial a Sitges i més enllà.

Amb el suport del Gremi d’Hostaleria de Sitges, els seus agremiats poden aprofitar al màxim les oportunitats disponibles per reduir costos, millorar la seva eficiència operativa i consolidar la seva posició com a referència en l’escenari gastronòmic i turístic de la regió.

En aquesta ocasió destaquem els següents col·laboradors:

Suministres d’Electricitat i Gas: En col·laboració amb proveïdors energètics de confiança, el Gremi facilita als seus agremiats l’accés a tarifes preferencials i solucions personalitzades per a les seves necessitats específiques en consum d’electricitat i gas. Això permet als membres reduir els seus costos energètics i millorar la seva eficiència operativa

Assegurances: A través de col·laboracions amb companyies asseguradores de renom, el Gremi ofereix assessorament especialitzat i solucions de cobertura asseguradora adaptades a les necessitats de les empreses d’hostaleria. Això inclou pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, assegurances de contingències i altres productes per protegir els negocis davant de riscos imprevistos.

Anàlisi d’Impostos Reduïbles: Mitjançant col·laboracions amb experts fiscals especialitzats en el sector de l’hostaleria, el Gremi ofereix assessorament i anàlisi exhaustius per identificar oportunitats d’optimització fiscal i reducció de càrregues impositives. Això permet als membres minimitzar la seva càrrega fiscal i maximitzar els seus estalvis, reforçant així la seva competitivitat i rendibilitat

Altres Punts de Proveïdors: El Gremi facilita la identificació i el contacte amb altres proveïdors essencials per a les empreses d’hostaleria, com ara proveïdors de productes alimentaris, serveis de neteja, equips de cuina i altres subministraments necessaris per al funcionament diari dels establiments. Adjuntem link de Jornada Net working en col·laboració amb la FIRHT ,   e informació de plataforma de productes B2B. Contacte Marc Folch 610515245

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password